Premium : ”särskild belöning för god prestation”

I allmänt tal är Premium också en kvalitetsmarkör för något speciellt utvalt som håller hög kvalitet.